Първата ми есенна снимка от 2012

Покрива на изложбената тента на туристическото изложение.

Share

Leave a Reply