“Проект демокрация” \ “Democracy project”

Деца от Египет, Тунис, Турция и Босна участват в “Проект демокрация” в ЕвроКамп-на-Еленези. Снимах ги, докато говорят за избори, демокрация и Арабската пролет. Останалите снимки са тук.

Kids from Egypt, Tunisia, Tyrkey and Bosnia take part of “Democracy Project” in EuroCapm-am-Helenesee. I took photos of them, a they talk of elections, democracy and the Arab Spring. The rest of the photos are here.

Share

Leave a Reply