Вестнико на Баце

“Вестнико на Баце” – брой първи – вече може да бъде открит на реповете във Враца.

Знаете за “Речнико на Баце” и “Бисерите на Баце“, нали?

Share

Leave a Reply