Както ми описаха международната ситуация току-що – “Mister Franko looooooooves his donkey” ;)

Share

Leave a Reply