Наръчник на младия чифликчия


Ако искате детето ви да е в час с последните иновации в отглеждането на стока и живота в чифлика, пейте му от малко следната песен:
“…
Баба ми пойде, мори, на пазара, тамо си купи едно ми петле,
петлето вика [кукуригууу], ке поям, бабо, ке поям!
(т.е. ще попея, а не ще похапна – б. арх.)

Дедо ми пойде, мори, на пазара, тамо си купи едно магаре,
магаре вика [иииааааааа], яхни ме, дедо, яхни ме!

Баба ми пойде, мори, на пазара, тамо си купи една ми крава,
кравата вика [мууууууууу], млеко ке ти давам, да пиеш!

Баба ми пойде, мори, на пазара, тамо си купи една ми овца,
овцата вика [бееееееее], вълна ке ти давам, да предеш!

Дедо ми пойде, мори, на пазара, тамо си купи едно ми куче,
кучето вика [уаууууууаууууу], ке лаям, дедо, ке лаям!
…”
(снимката е от етнофест в с. Баница през 2005 г.)

Share

Leave a Reply