БГЗ + ДГБ 2.0

Докторс Гого Бенд и БГЗ във Враца, 16. 10. 2010 в единадесет любими снимки:

Останалите са в тук, във facebook.

Share

Leave a Reply