Меджиди Табия

Оцелялата крепост над Силистра, един от 100-те НТ Обекта. Намира се на хълмА над града. Боровата гора, стълбите и лостовете могат да заблудят съгражнадите ми, че са по пътя към Хижата, но разликата в надморската височина е… голяма.

Меджиди табия е развиващ се музей, с осъвременяваща се колекция. Заварихме уредника – крайно забавен човек, ако минавате оттам поздравете го от нас със Юлия - да реставрира портрет на Г. Димитров… Телевизионната кула, извисяваща се ДО но сякаш като ЧАСТ ОТ крепостта някога беше отворена за посетители и имаше сладкарница по етажите… има страхотна гледка към Силистра и Румъния, но, уви, вече не е така.

Стените й са интересни за четене…

Share

Leave a Reply