Автомат за нещо по-така

Обърнете внимание на последните два реда. НЕ е шега от моя страна, истински беше; бутони нямаше и не пускаше ракия и салата, но човека, на когото е хрумнало си заслужава поздравите.

Share

One Response to “Автомат за нещо по-така”

  1. kenkal Says:

    Ха, ами ако ти върне ресто от левчето за греяната ракия и после с него си вземеш и салатка… Представям си опашката пред този точно автомат.

    Кръчмите ще трябва да затворят ;)

Leave a Reply