Автогара

По-скоро една от многото в село Роман.

Тук искам да ви напомня за това.

Share

One Response to “Автогара”

  1. kenkal Says:

    :D

Leave a Reply