Още от Несебър

Още 60 снимки от Несебърскияя фест във фейсбуук и майспейс.

…включително дългокраки врачанки и иконата на св. Георги Преблажений.

Мале, мале, цело лето малеей!

Share

One Response to “Още от Несебър”

  1. madam banitza Says:

    цръно – белата с жорко е страхотна

Leave a Reply